Home
 

Folkskolan (Bodestorpsskolan)

Invigd 1909


Folkskolan (Bodestorpsskolan) Folkskolan (Bodestorpsskolan) Folkskolan (Bodestorpsskolan)


Folkundervisningen i Karlshamn går tillbaka till 1815, den regelbundna, enligt säkra källor, startades för pojkar 1826 i fattigvårdens regi. 1836 startades undervisning för flickor. Undervisningen skedde i fattighuset som låg i Kungsgatans norra förlängning (där en navigationsskola senare startades).

I början av 1860-talet byggdes ett skolhus för flickor i korsningen Regeringsgatan/S:a Fogdelyckegatan (sö hörnet). 1865 invigdes ett skolhus för pojkar i korsningen Regeringsgatan/Kyrkogatan (nv hörnet).

I början av 1900-talet började dessa skolhus bli för små och ålderdomliga. 1906 beslöt kyrkostämman att uppföra en ny folkskolebyggnad och överlärarbyggnad utanför Österport. Bodestorpsskolan, som den nya skolan döptes till, invigdes till höstterminen 1909.

Källor:
Karlshamns historia, del III, s. 285 ff.
Karlshamns historia, del IV, s. 406 ff.

 
Folkskolan (Bodestorpsskolan)

  Folkskolan (Bodestorpsskolan)

  Folkskolan (Bodestorpsskolan)
1911
 
  Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.