Home
 

Folkskolan (Bodestorpsskolan)

Invigd 1909


Folkskolan (Bodestorpsskolan) Folkskolan (Bodestorpsskolan) Folkskolan (Bodestorpsskolan)


Folkundervisningen i Karlshamn går tillbaka till 1815, den regelbundna, enligt säkra källor, startades för pojkar 1826 i fattigvårdens regi. 1836 startades undervisning för flickor. Undervisningen skedde i fattighuset som låg i Kungsgatans norra förlängning (där en navigationsskola senare startades).

I början av 1860-talet byggdes ett skolhus för flickor i korsningen Regeringsgatan/S:a Fogdelyckegatan (sö hörnet). 1865 invigdes ett skolhus för pojkar i korsningen Regeringsgatan/Kyrkogatan (nv hörnet).

I början av 1900-talet började dessa skolhus bli för små och ålderdomliga. 1906 beslöt kyrkostämman att uppföra en ny folkskolebyggnad och överlärarbyggnad utanför Österport. Bodestorpsskolan, som den nya skolan döptes till, invigdes till höstterminen 1909.

Källor:
Karlshamns historia, del III, s. 285 ff.
Karlshamns historia, del IV, s. 406 ff.

 
Folkskolan (Bodestorpsskolan)

  Folkskolan (Bodestorpsskolan)

  Folkskolan (Bodestorpsskolan)
1911
 
  Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.