Home
 

Brand 1912

Tre hus på västra sidan av torget drabbas av eldsvåda


Brand 1912 Brand 1912

Natten till den 10 januari 1912 utbröt en brand i det mittersta av de fem husen på torgets västra sida. Det var 17 grader kallt och det tog en timma innan ångsprutorna nere vid Mieån var uppeldade och klara att användas. Branden spred sig till husen både söder och norr om det där branden startade.

Båda vykorten nedan är utgivna av Atelier Svea i Karlshamn och tycks vara tagna
morgonen efter branden, man ser fortfarande hur det ryker från ruinerna.

Källa: Carlshamniana 1987, s. 123-

 
Brand 1912
Mot nordöst.
I övre delen av kortet skymtar man sparbankshuset, kyrkan, stadshotellet och klockstapeln.
Man ser också att taket till Asschierska huset är skadat.

  Brand 1912
Mot öst.
Huset man ser mitt i bild är östra sidan av torget där Flaggen ligger nu.
 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.