Home
 

Brand 1912

Tre hus på västra sidan av torget drabbas av eldsvåda


Brand 1912 Brand 1912

Natten till den 10 januari 1912 utbröt en brand i det mittersta av de fem husen på torgets västra sida. Det var 17 grader kallt och det tog en timma innan ångsprutorna nere vid Mieån var uppeldade och klara att användas. Branden spred sig till husen både söder och norr om det där branden startade.

Båda vykorten nedan är utgivna av Atelier Svea i Karlshamn och tycks vara tagna
morgonen efter branden, man ser fortfarande hur det ryker från ruinerna.

Källa: Carlshamniana 1987, s. 123-

 
Brand 1912
Mot nordöst.
I övre delen av kortet skymtar man sparbankshuset, kyrkan, stadshotellet och klockstapeln.
Man ser också att taket till Asschierska huset är skadat.

  Brand 1912
Mot öst.
Huset man ser mitt i bild är östra sidan av torget där Flaggen ligger nu.
 
Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.