Home
 

Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)

Invigd 1702


Carl Gustafs kyrka Carl Gustafs kyrka Carl Gustafs kyrka

1680 ansåg borgmästaren Christoffer Schröder att en ny kyrka behövdes. De styrande och borgerskapet höll med om detta. 1686 var grunden till större delen klar då en konflikt uppstod om man skulle bygga en stenkyrka eller korsvirkeskyrka och arbetena på kyrkan avstannade. Först 1693 (årtalet som finns på kyrkans södra yttervägg) var kyrkans murar klara. 26 oktober 1702 invigdes den nya kyrkan av stiftets biskop.1 Runt kyrkan finns en kyrkogård som inte längre används.

I samband med pesten 1710/1711 beslutades att de som dog av pesten skulle begravas på en speciell pestkyrkogård öster om staden, ca 500 m öster om kyrkan.2 Den användes även under koleraepidemierna 1834 och 1854.3, 4, 5

1879 invigdes en ny begravningsplats norr om staden kallad Karlshamns Nya Kyrkogård, sedan 1989 kallad Hvilans kyrkogård (efter en fastighet på södra delen av begravningsplatsen, kallad Villa Hvilan).4, 6, 7

Källor:
1: Karlshamns historia, del I, s. 136-144.
2: Karlshamns historia, del I, s. 118-119.
3: Karlshamns historia, del III, s. 349.
4: Karlshamns historia, del I, s. 181.
5: Carlshamniana 2005, s. 130.
6: Hvilans begravningsplats, Länsstyrelsen, Blekinge Län, Mia Jungskär (red), 2002.
7: Karlshamns församlings websida

 
carl Gustafs kyrka
Ett tidigt karlshamnsvykort. Från 1899.
 
  Carl Gustafs kyrka

  Carl Gustafs kyrka
Damen med hund i förgrunden har försvunnit! Jfr ovanstående kort.
 
  Carl Gustafs kyrka

 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.