Home
 

Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)

Invigd 1702


Carl Gustafs kyrka Carl Gustafs kyrka Carl Gustafs kyrka

1680 ansåg borgmästaren Christoffer Schröder att en ny kyrka behövdes. De styrande och borgerskapet höll med om detta. 1686 var grunden till större delen klar då en konflikt uppstod om man skulle bygga en stenkyrka eller korsvirkeskyrka och arbetena på kyrkan avstannade. Först 1693 (årtalet som finns på kyrkans södra yttervägg) var kyrkans murar klara. 26 oktober 1702 invigdes den nya kyrkan av stiftets biskop.1 Runt kyrkan finns en kyrkogård som inte längre används.

I samband med pesten 1710/1711 beslutades att de som dog av pesten skulle begravas på en speciell pestkyrkogård öster om staden, ca 500 m öster om kyrkan.2 Den användes även under koleraepidemierna 1834 och 1854.3, 4, 5

1879 invigdes en ny begravningsplats norr om staden kallad Karlshamns Nya Kyrkogård, sedan 1989 kallad Hvilans kyrkogård (efter en fastighet på södra delen av begravningsplatsen, kallad Villa Hvilan).4, 6, 7

Källor:
1: Karlshamns historia, del I, s. 136-144.
2: Karlshamns historia, del I, s. 118-119.
3: Karlshamns historia, del III, s. 349.
4: Karlshamns historia, del I, s. 181.
5: Carlshamniana 2005, s. 130.
6: Hvilans begravningsplats, Länsstyrelsen, Blekinge Län, Mia Jungskär (red), 2002.
7: Karlshamns församlings websida

 
carl Gustafs kyrka
Ett tidigt karlshamnsvykort. Från 1899.
 
  Carl Gustafs kyrka

  Carl Gustafs kyrka
Damen med hund i förgrunden har försvunnit! Jfr ovanstående kort.
 
  Carl Gustafs kyrka

 
Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.