Home
 

Drottninggatan

Stadens största affärsgata


Drottninggatan Drottninggatan Drottninggatan

Vykort från Harms backe i söder till Norreport i norr, vy mot norr

Drottninggatan mot norr
1904
Från Harms backe, korsningen Bodekullsvägen (då Fisktorgsgatan).
 
  Drottninggatan mot norr
1928
Vid torget (korsningen Rådhusgatan).
 
  Drottninggatan mot norr
Mellan Christopher Schrödersgatan och Kyrkogatan (mitt emot kyrkan).
Belysningsmagasinets filial och Fabriksboden till vänster. Huset är numera rivet.
I hörnan Skandinaviska Kredit AB.
 
  Drottninggatan mot norr
Strax före Kyrkogatan.
 
  Drottninggatan mot norr
1939
Korsningen Kyrkogatan.
John Lindahl, Färdiga herrkläder & reseffekter till höger.
 
  Drottninggatan mot norr
1946
Strax före Kyrkogatan.
Ett nytt hus i hörnan till höger.
 
  Drottninggatan mot norr
1905
Korsningen Södra Fogdelyckegatan.
Huset till vänster rivet 1972*. I kvarteret låg tidigare Vin- och spritcentralen, Carlshamns flaggpunch tillverkades här fram till 1935.
*Carlshamniana 2003, s. 156.

 
 

Vykort från Norreport i norr till Harms backe i söder, vy mot söder

Drottninggatan mot söder
1904
Korsningen Stadsportsgatan (då Portgatan).
Huset till höger, Meyerska huset, började användas av Tekniska yrkesskolan 1895 (startade 1894 i samma lokaler som navigationsskolan). Från 1937 började man använda huset som använts av Elementarläroverket för flickor.

Källa: Karlshamns historia, del IV, s. 412.

 
  Drottninggatan mot söder
1946
Strax före korsningen med Kyrkogatan.
Holms blomsteraffär till höger.
 
  Drottninggatan mot söder
Korsningen Kyrkogatan.

 
  Drottninggatan mot söder
Korsningen Kyrkogatan.
De två husen i mitten av kvarteret är rivna. Numera finns där Cityhuset.
 
  Drottninggatan mot söder
Mellan Kyrkogatan och Christopher Schrödersgatan.
Konsum. Numera Cityhuset.
 
  Drottninggatan mot söder
Vid torget, strax före Rådhusgatan (då Södra Torggatan).
 
  Drottninggatan mot söder
Strax före korsningen Ronnebygatan.
Karlshamns vykortsaffär, Arvid Magnusson.
 
  Drottninggatan mot söder
Korsningen Ronnebygatan.
Karlshamns cigarrimport till vänster.
 
 
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.