Home
 

Drottninggatan

Stadens största affärsgata


Drottninggatan Drottninggatan Drottninggatan

Vykort från Harms backe i söder till Norreport i norr, vy mot norr

Drottninggatan mot norr
1904
Från Harms backe, korsningen Bodekullsvägen (då Fisktorgsgatan).
 
  Drottninggatan mot norr
1928
Vid torget (korsningen Rådhusgatan).
 
  Drottninggatan mot norr
Mellan Christopher Schrödersgatan och Kyrkogatan (mitt emot kyrkan).
Belysningsmagasinets filial och Fabriksboden till vänster. Huset är numera rivet.
I hörnan Skandinaviska Kredit AB.
 
  Drottninggatan mot norr
Strax före Kyrkogatan.
 
  Drottninggatan mot norr
1939
Korsningen Kyrkogatan.
John Lindahl, Färdiga herrkläder & reseffekter till höger.
 
  Drottninggatan mot norr
1946
Strax före Kyrkogatan.
Ett nytt hus i hörnan till höger.
 
  Drottninggatan mot norr
1905
Korsningen Södra Fogdelyckegatan.
Huset till vänster rivet 1972*. I kvarteret låg tidigare Vin- och spritcentralen, Carlshamns flaggpunch tillverkades här fram till 1935.
*Carlshamniana 2003, s. 156.

 
 

Vykort från Norreport i norr till Harms backe i söder, vy mot söder

Drottninggatan mot söder
1904
Korsningen Stadsportsgatan (då Portgatan).
Huset till höger, Meyerska huset, började användas av Tekniska yrkesskolan 1895 (startade 1894 i samma lokaler som navigationsskolan). Från 1937 började man använda huset som använts av Elementarläroverket för flickor.

Källa: Karlshamns historia, del IV, s. 412.

 
  Drottninggatan mot söder
1946
Strax före korsningen med Kyrkogatan.
Holms blomsteraffär till höger.
 
  Drottninggatan mot söder
Korsningen Kyrkogatan.

 
  Drottninggatan mot söder
Korsningen Kyrkogatan.
De två husen i mitten av kvarteret är rivna. Numera finns där Cityhuset.
 
  Drottninggatan mot söder
Mellan Kyrkogatan och Christopher Schrödersgatan.
Konsum. Numera Cityhuset.
 
  Drottninggatan mot söder
Vid torget, strax före Rådhusgatan (då Södra Torggatan).
 
  Drottninggatan mot söder
Strax före korsningen Ronnebygatan.
Karlshamns vykortsaffär, Arvid Magnusson.
 
  Drottninggatan mot söder
Korsningen Ronnebygatan.
Karlshamns cigarrimport till vänster.
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.