Home
 

Elementarläroverket för flickor

1879


Elementarläroverket Elementarläroverket Elementarläroverket

Någon högre statlig undervisning för flickor fanns inte i Karlshamn förrän 1929 då realskolan öppnades som samskola för både pojkar och flickor. I förmögnare hem kunde privatundervisning ske men under mitten av 1800-talet krävdes en mer ordnad skolgång och ett antal privatskolor startades. 1869 resp 1875 startades två modernare skolor. 1877 bestämdes att ett elementarläroverk för flickor skulle startas baserat på en eller flera av de existerande skolorna vilken öppnades samma år. Undervisningen bedrevs i olika lokaler och man sökte ganska snart efter en egen skolbyggnad. Man fick en tomt i hörnet Södra Fogdelyckegatan och Kungsgatan där man 1879 kunde inviga ett nytt skolhus. 1927 års skolreform blev ödesdiger för skolan eftersom det bestämdes att realskolan skulle öppnas för flickor. Verksamheten började avvecklas 1929 då statbidrag inte längre lämnades. Skolbyggnaden övergick till stadens ägo 1935 och ställdes till yrkesskolans förfogande. Byggnaden används numera som församlingsgård.

Källa: Karlshamns historia, del IV, s. 402 fff.

 
Elementarläroverket
1910
  Klockstapeln till höger i bild.

  Elementarläroverket
1908
 
  Elementarläroverket
1911
 
  Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.