Home
 

Elementarläroverket för flickor

1879


Elementarläroverket Elementarläroverket Elementarläroverket

Någon högre statlig undervisning för flickor fanns inte i Karlshamn förrän 1929 då realskolan öppnades som samskola för både pojkar och flickor. I förmögnare hem kunde privatundervisning ske men under mitten av 1800-talet krävdes en mer ordnad skolgång och ett antal privatskolor startades. 1869 resp 1875 startades två modernare skolor. 1877 bestämdes att ett elementarläroverk för flickor skulle startas baserat på en eller flera av de existerande skolorna vilken öppnades samma år. Undervisningen bedrevs i olika lokaler och man sökte ganska snart efter en egen skolbyggnad. Man fick en tomt i hörnet Södra Fogdelyckegatan och Kungsgatan där man 1879 kunde inviga ett nytt skolhus. 1927 års skolreform blev ödesdiger för skolan eftersom det bestämdes att realskolan skulle öppnas för flickor. Verksamheten började avvecklas 1929 då statbidrag inte längre lämnades. Skolbyggnaden övergick till stadens ägo 1935 och ställdes till yrkesskolans förfogande. Byggnaden används numera som församlingsgård.

Källa: Karlshamns historia, del IV, s. 402 fff.

 
Elementarläroverket
1910
  Klockstapeln till höger i bild.

  Elementarläroverket
1908
 
  Elementarläroverket
1911
 
  Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.