Home
 

Erik Dahlbergsvägen

Anlagd 1935


Erik Dahlbergsvägen Erik Dahlbergsvägen Erik Dahlbergsvägen

Kring 1890 drogs järnvägen österut från Gustavsborg i norr och söderut mot Surbrunnsparken och vidare mot öster vid Österslättsskolan. En sydligare sträckning förbi Rosengården gjordes och i början av 1900-talet togs rälsen för första sträckningen bort. 1935 anlades Erik Dahlbergsvägen där järnvägen inledningsvis gått1. Södra delen av Erik Dahlbergsvägen kallades tidigare Östra Esplanaden, den norra Stora Bergsgatan2.

Källor:
1: Karlshamns historia, del IV, s. 144.
2: Karta 1914.

 
Erik Dahlbergsvägen
1925
  Vy mot sydväst.
På bilden syns hus längs västra sidan av Erik Dahlbergvägens södra del mellan Holländareplan och Bergsgatan. Huset till vänster, vid korsningen Erik Dahlbergsvägen Holländareplan, ersattes 1935 med ett annat hus1. Större huset i mitten av kortet är Erik Dahlbergsvägen 9, därefter korsningen med Lotsgatan. Till höger i bild nummer 13 och 15, därefter korsningen med Bergsgatan.

Öster om vägen är det ännu obebyggt på kortet. På fältet ligger numera Österslättsskolan. Det ljusa som går från vänster till höger på kortet är en gammal banvall1. Järnvägens första sträckning öster ifrån kring 1890 gick nedanför Skogsborg, Österslätt och vidare Erik Dahlbergsvägen norrut.

Källa:
1. Carlshamniana 2008, s. 176.

  Erik Dahlbergsvägen
1923
  Vy mot sydväst.
En fortsättning norrut från föregående kort, kvarteret mellan Bergsgatan och Bodekullsvägen. Erik Dahlbergsvägen 13 till vänster i bild, därefter korsar Bergsgatan. I mitten på bilden Davidssons lutfabrik1.
 
Källa:
1. Carlshamniana 2008, s. 176.

  Erik Dahlbergsvägen
1941
  Från korsningen med Holländareplan, mot norr.
  Erik Dahlbergsvägen 2, 4, 6 (ej bebyggd), 8 (därefter korsningen med Lotsgatan) och 10.
 
  Erik Dahlbergsvägen
1942
  Mot norr.
Erik Dahlbergsvägen 8 (därefter korsningen med Lotsgatan) och 10.

  Erik Dahlbergsvägen
1932
  Mot norr.
  Erik Dahlbergsvägen 10 (efter korsningen med Lotsgatan) och 16 (efter korsningen med Bergsgatan). Bodestorpsskolan i bakgrunden till höger.

  Erik Dahlbergsvägen
1944
  Från korsningen Bergsgatan, mot norr.
  Erik Dahlbergsvägen 16 (efter korsningen med Bergsgatan). Därefter ett numera rivet hus som inrymt flaggfabriken Tellus1. Därefter Hantverkshemmet.
Källa:
1: Carlshamniana 2008, s. 177.

  Erik Dahlbergsvägen
1950
  Mot norr.
Bodestorpsvägen till höger. Därefter Hantverkshemmet, Erik Dahlbergsvägen 22. Hantverkshemmet uppfördes i Hantverksföreningens regi 1927 och innehöll samlingsrum och lägenheter för äldre hantverkare1.

Källa:
1: Karlshamns historia, del IV, s. 301.

  Erik Dahlbergsvägen
1940
  Från korsningen Ronnebygatan, mot söder.

  Erik Dahlbergsvägen
d. 1941
  Mellan Rådhusgatan och Ronnebygatan mot söder.
Läkarbostaden (numera musikskola) till vänster.

  Erik Dahlbergsvägen
1935
  Vy mot väster. Kvarteret mellan Ronnebygatan och Rådhusgatan.
Läkarbostaden närmast till vänster.

  Erik Dahlbergsvägen
Mellan Ronnebygatan och Rådhusgatan mot norr.
Tredje huset till vänster, efter korsningen Rådhusgatan, är numera ersatt av annat hus.
Lasarettet till höger.

  Erik Dahlbergsvägen
1946
  Från korsningen Norra Fogdelyckegatan, mot norr.

 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.