Home
 

Fotografier

 

Äldre fotografier från Karlshamn.

 
Vy mot hamnen
 
En klassisk karlshamnsvy mot söder med torget, hamnen och Kastellet, ofta tagen från Klockstapeln.
Detta kort är taget före 1899, man ser det gamla rådhuset som flyttades till Munkahus 1898 i sydvästra
delen av torget på samma plats där det nya rådhuset byggdes. Jämfört med idag ser man också träd på både
södra och västra sidan av torget. 1900 beslöt stadsfullmäktige att träden skulle tas bort för att minska
nedfallande skräp över varorna, främst köttet, som såldes på torget.
Fotografiet är märkt J Jansson, Karlshamn.
 
Källor:
En bildsvit från Gamla och Nya tiders Karlshamn, s. 14
Karlshamns historia, del IV, s. 207


Vy mot havet

  Ytterligggare en vy mot havet.
Notering på kortet: 15/6 1891.

Fotot är märkt Hjalmar Falk, Karlshamn. Hjalmar Falk föddes 1856 i Mora och blev god vän med Anders Zorn
vid konststudier på Konstakademien i Stockholm. 1887 flyttade han till Karlshamn där han var bosatt till
sin död 1938. 1888 öppnade han fotoateljé i Karshamn och senare också i Hoby. Hans fru Tekla var fotograf
och det blev hon som mestadels skötte ateljéerna medan Hjalmar ägnade sig åt måleri. Hjalmar Falk målade
främst i olja under sina konststudier men är mest känd för sina akvarellmålningar av natur- och stadsmotiv.
Det har arrangerats flera Hjalmar Falk-utställningar, både utomlands och i Sverige, både under hans levnad
och under senare tid.
 

Källa:
Carlshamniana, 1986, s. 61-
 
Vy mot havet
Baksida

 
Torget

  Torget mot sydväst, gamla rådhuset.
Text på baksidan:
"Gåfva den 2/8 90.
Wy af stora torget, apotheket och rådhuset i Karlshamn."
 
  Torget, baskida
Baksida

 
Från lasarettsberget

  Nordöstra delen av torget.
Enligt Carlshamniana 1993, s. 102 där en del av fotot finns med är det flickskolans elever som är uppställda kring 1918.
I husen längs torget ser man från vänster Husqvarnaaffären, C.J. Anderssons Konditori & Kafé, P.G. Elmers eftr. Urmakeriaffär,
Stockholmska hem & finbakeriet och Nya skomakeriet.


Vy mot hamnen
 
En fin vy från Kastellet mot norr med skeppen i hamnen.
Även detta fotografi är märkt J Jansson, Karlshamn.

Drottninggatan mot norr från Harms backe
 
Drottninggatan mot norr från Harms backe.
 
Från lasarettsberget

Vy från Lasarettsberget, berget bakom nuvarande polisstationen, över staden mot väster.
Bilden består av tre separata fotografier. Huset till höger är dåvarande lasarettet.
Gatan till vänster på mittenbilden ner mot hamnen är Ronnebygatan. Rådhusgatan är ännu
inte framdragen till nuvarande Erik Dahlbergsvägen.
Även detta kort är märkt Hjalmar Falk.

 
 
Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.