Home
 

Gatuvyer


Norra Fogdelyckegatan Södra Fogdelyckegatan
 
Norra Fogdelyckegatan
Norra Fogdelyckegatan mot väster.
Korsningen med Kungsgatan.
 
  Södra Fogdelyckegatan
1905
  Södra Fogdelyckegatan mot väster. Korsningen med Kungsgatan (?).
  A. O. Englunds Hofslageri & Smidesverkstad till vänster.
På tomten till höger med planket byggdes 1937 ett hus där
posten inrymdes (Carlshamniana 1998, s. 144).

  Lotsgatan
Lotsgatan mot väster.
 
  Bodekullsvägen
1905
Bodekullsvägen mellan Regeringsgatan och Kungsgatan, mot väster.
"Röksillas stuga".
Källa: En bildsvit från Gamla och Nya tiders Karlshamn, s. 48.

 
 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.