Home
 

Haldafabriken

Svängsta


Halda Halda Halda

1887 startade Henning Hammarlund Halda Fickurfabrik i Svängsta norr om Karlshamn. Fickuren tillverkades både försilvrade och förgyllda och fick internationellt erkännade. Tillverkningen utökades med skrivmaskiner, teleur och taxametrar. Företaget gick i konkurs 1920. Carl August Borgström köpte ut en del maskiner och startade med sin bror Göte och ytterliggare en medarbetare Aktiebolaget Urfabriken, ABU. På Halda Fickursfabrik fortsatte tillverkningen av skrivmaskiner i begränsad omfattning till 1927 då en rekonstruktion resulterade i Halda AB.

Halda koncentrerade sig efter en tid på skrivmaskinstillverkning. Man blev uppköpta av AB Åtvidabergs Industrier 1938. 1957 bytte företaget namn till Facit AB. Skrivmaskinerna sålde mycket bra och en ny fabrik byggdes i Bräkne-Hoby. Företaget bytte namn till Facit-Halda 1964. 1972 köptes man av Electrolux och försäljningen gick även nu mycket bra. 1975 hade man 1500 anställda i Svängsta.

Under 70-talet skedde en övergång från mekaniska till elektroniska skrivmaskiner. De elektroniska maskinerna krävde mindre arbetsinsats och man tvingades under 80-talet säga upp personal. Ekonomin gick upp och ner och till sist, via olika ägare, bl a Ericsson, tvingades man den 14 december 1992 lämna in konkursansökan. Man hade då 365 anställda. 16 april 1993 tog kommunen över lokaler och utrustning och skapade Halda Utvecklingscentrum där flera företag har etablerat sig.

Källa: Karlshamns historia, del VI

 
Nedanstående brevkort är till materialförvaltaren vid Rikstelegrafen, Kristiania, dvs till norska televerket, Oslo.

  Halda

  Vänder man på kortet ser det ut så här:
 
  Halda
Det är en bekräftelse av en order på 100 telur (apparat för tidsmätning av telefonsamtal).
Det roliga med detta kort är att det möjligen är undertecknat av fabrikör Hammarlund själv. En Hammarlund tycks iallafall ha undertecknat kortet.
Maila gärna om du vet om det är Henning Hammarlunds signatur.
 
 
  Kort på fabriken:
 
  Halda
1902
 
 
  Halda

 
  Halda

 
  Halda

 
  Halda

 
  Halda
Tryckt text på baksidan: "Interiör från skrivmaskinsfabriken i Svängsta. Facit elektriska, manuella och portabla skrivmaskiner, tillverkade vid Halda-fabrikerna i Svängsta, Bräkne-Hoby och Sölvesborg, säljs i 130 länder."
 
  Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.