Home
 

Holländareplan/Perennagården


Holländareplan Holländareplan Holländareplan

Parkanläggningen Perennagården vid Holländareplan anlades som nödhjälpsarbete omkring 1930.
Flera namn har tidigare använts på området kring Näsviken och Holländareplan: Järntorget, Järnvägstorget, Mudderplan, Muddret. Näsvikens strandlinje gick ursprungligen förbi nordvästra delen av Perennagården men området fylldes ut under 1800-talet. Idag finns statyn Dimman i Perennagården men dess ursprungliga plats var i Hamnparken vid Drottninggatans södra del. Statyn flyttades till Perennagården 1959 då Hamnparken gjordes om till industriområde. Bassängen som syns på bilderna finns inte längre kvar. Där finns sedan 1986 statyn Harmoni av Bror Forslund.

Källor:
Carlshamniana 1991, s. 143, 145
Carlshamniana 1997, s. 162
Carlshamniana 2003, s. 127, 168
Karlshamns historia, del IV, s. 20

 
Holländareplan
1906
  En bild tagen något öster om Näsviken mot norr (texten på bilden är felaktig). Från vänster till höger i bild går järnvägen och man ser södra delen av Regeringsgatan gå ner mot järnvägen. Till vänster i bild syns Frälsningsarmen. På ängen längst bort till höger i bild finns numera västra delen av Perennagården.
 
  Holländareplan
Det större huset som har tillkommit till vänster i bild är Fiebers villa, uppförd 1912. Man känner igen huset norr därom på båda korten. Till vänster på Regeringsgatan ser man Södra teatern och biografen Röda kvarn. Till höger i förgrunden ett upplag av gatstenar. Norr därom har planteringar gjorts.
 
  Holländareplan
1937
  Perennagården har anlagts. Huset med Röda Kvarn tycks vara nytt/ombyggt.
 
  Holländareplan
1949
  Perennagården mot öster.
 
  Holländareplan
I det vita huset i mitten av bilden fanns karamellfabriken Castella. Huset revs 1935. Till höger om det huset går idag Erik Dahlbergsvägen.
 
  Holländareplan
Karamellfabriken ersatt med ett annat hus.
 
  Holländareplan
1920
  Vy tagen från västra Holländareplan mot nordost. Karamellfabriken längst bort.
 
  Holländareplan
Bild tagen i samma riktning men väster om Fiebers villa. De två andra husen känns igen.
 
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.