Home
 

Holländareplan/Perennagården


Holländareplan Holländareplan Holländareplan

Parkanläggningen Perennagården vid Holländareplan anlades som nödhjälpsarbete omkring 1930.
Flera namn har tidigare använts på området kring Näsviken och Holländareplan: Järntorget, Järnvägstorget, Mudderplan, Muddret. Näsvikens strandlinje gick ursprungligen förbi nordvästra delen av Perennagården men området fylldes ut under 1800-talet. Idag finns statyn Dimman i Perennagården men dess ursprungliga plats var i Hamnparken vid Drottninggatans södra del. Statyn flyttades till Perennagården 1959 då Hamnparken gjordes om till industriområde. Bassängen som syns på bilderna finns inte längre kvar. Där finns sedan 1986 statyn Harmoni av Bror Forslund.

Källor:
Carlshamniana 1991, s. 143, 145
Carlshamniana 1997, s. 162
Carlshamniana 2003, s. 127, 168
Karlshamns historia, del IV, s. 20

 
Holländareplan
1906
  En bild tagen något öster om Näsviken mot norr (texten på bilden är felaktig). Från vänster till höger i bild går järnvägen och man ser södra delen av Regeringsgatan gå ner mot järnvägen. Till vänster i bild syns Frälsningsarmen. På ängen längst bort till höger i bild finns numera västra delen av Perennagården.
 
  Holländareplan
Det större huset som har tillkommit till vänster i bild är Fiebers villa, uppförd 1912. Man känner igen huset norr därom på båda korten. Till vänster på Regeringsgatan ser man Södra teatern och biografen Röda kvarn. Till höger i förgrunden ett upplag av gatstenar. Norr därom har planteringar gjorts.
 
  Holländareplan
1937
  Perennagården har anlagts. Huset med Röda Kvarn tycks vara nytt/ombyggt.
 
  Holländareplan
1949
  Perennagården mot öster.
 
  Holländareplan
I det vita huset i mitten av bilden fanns karamellfabriken Castella. Huset revs 1935. Till höger om det huset går idag Erik Dahlbergsvägen.
 
  Holländareplan
Karamellfabriken ersatt med ett annat hus.
 
  Holländareplan
1920
  Vy tagen från västra Holländareplan mot nordost. Karamellfabriken längst bort.
 
  Holländareplan
Bild tagen i samma riktning men väster om Fiebers villa. De två andra husen känns igen.
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.