Home
 

Kartor

Äldre kartor från Karlshamn


Generalstabskartan
Svenska Turistföreningens Resehandbok 1909
Karlshamn Asarum hembygdsbok 1923
Svenska Turistföreningens Resehandbok 1925


Generalstabskartan

Xxx

 

Från Svenska Turistföreningens Resehandbok Blekinge 1909

Xxx

 

Från Karlshamn Asarum hembygdsbok 1923

Xxx

 

Från Svenska Turistföreningens Resehandbok Blekinge 1925

Xxx

 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.