Home
 

Kastellet

Försvarsanläggning i hamninloppet använd mellan 1675 och 1865


Kastellet Kastellet Kastellet

1675 förklarade Danmark Sverige krig (Skånska kriget) i syfte att återta bl a Blekinge som man förlorat i samband med freden i Roskilde 1658. För att skydda Karlshamn började man 1675 efter Erik Dahlbergs plan bygga en försvarsanläggning kallad Karlshamns skans (senare Karlsten och Karlshamns kastell) på ön Frisholmen (Kastellholmen) strax utanför Karlshamn. 1676 besatte danskarna fästningen där det då fanns 400 man och 242 kanoner. 1677 kunde svenskarna återta fästningen. På 1720-talet fanns här cirka 30 personer och var mycket förfallet. I mitten av 1700-talet gjordes en större ombyggnation. 1865 upphörde bemanningen.

Källa:
Karlshamns historia, del I, s. 106-
Karlshamns historia, del II, s. 13-
Karlshamns historia, del IV, s. 433

 
Kastellet
1902
 
  Kastellet

  Kastellet
1912
 
 
Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.