Home
 

Kastellet

Försvarsanläggning i hamninloppet använd mellan 1675 och 1865


Kastellet Kastellet Kastellet

1675 förklarade Danmark Sverige krig (Skånska kriget) i syfte att återta bl a Blekinge som man förlorat i samband med freden i Roskilde 1658. För att skydda Karlshamn började man 1675 efter Erik Dahlbergs plan bygga en försvarsanläggning kallad Karlshamns skans (senare Karlsten och Karlshamns kastell) på ön Frisholmen (Kastellholmen) strax utanför Karlshamn. 1676 besatte danskarna fästningen där det då fanns 400 man och 242 kanoner. 1677 kunde svenskarna återta fästningen. På 1720-talet fanns här cirka 30 personer och var mycket förfallet. I mitten av 1700-talet gjordes en större ombyggnation. 1865 upphörde bemanningen.

Källa:
Karlshamns historia, del I, s. 106-
Karlshamns historia, del II, s. 13-
Karlshamns historia, del IV, s. 433

 
Kastellet
1902
 
  Kastellet

  Kastellet
1912
 
 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.