Home
 

Klockstapeln

1792


Klockstapeln Klockstapeln Klockstapeln

1741 kom förslag på att bygga en klockstapel, vid reparationer av kyrkans torn hade man kommit fram till att det var för svagt för att bära klockorna. 1760 bygges en klockstapel som brann ner vid en brand 1790. På samma plats byggdes nuvarande klockstapel upp, klar 1792.

Klockstapeln innehåller tre klockor. Den äldsta är omgjuten 1679 efter att den smält vid danskarnas anfall 1678. Uppsatt i kyrkan 1695 då den flyttades från en älde kyrka (mycket lite information finns i arkiven om denna kyrka). Omgjuten även 1790 då den förstördes vid branden.

Källa: Karlshamns historia, del I, s. 175-179.

 
Klockstapeln
1903
 
  Klockstapeln

  Klockstapeln

 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.