Home
 

Lärkparken

Förr vid Rosengården


Lärkparken

I norra delen av Väggaparken, vid södra delen av nuvarande Rosengården fanns i slutet av 1800-talet en dunge med lärkar som kallades Lärkparken. Namnet på gatan vid Rosengården, Lärkgatan, minner fortfarande om det.

Källa: Från gamla tiders Karlshamn

 
Lärkparken
1907
  Till höger i bild blev Rosengården anlagd 1928. Till vänster Väggaskolan 1917.
 
  Lärkparken
1906
 
 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.