Home
 

Lasarettet

Uppfört 1882/1883


Lasarettet Lasarettet Lasarettet

Redan 1829 skapades det en sjukstuga i fattigvårdshuset för åtta patienter och 1853 upphöjdes det till distriktslasarett för västra Blekinge. I början av 1850-talet bytte staden till sig egendomen Gustavsborg för att använda som fattigvårdsinrättning. Dit förlades också lasarettet. På 1870-talet dömdes lasarettslokalerna ut och man bestämde bygga ett nytt lasarett vid Österport. Lasarettet uppfördes 1882-1883 av byggmästare Svante Svensson på en tomt strax öster om nuvarande Rådhusgatans slut till en kostnad av totalt 63000:- inklusive utrustning och hade 60 bäddar.

1904 var en tillbyggnad av lasarettet vid Österport klar. Även en läkarevilla uppfördes. Även 1925 och 1935 gjordes tillbyggnationer. 1965 invigdes ett nytt lasarett vid norra infarten till Karlshamn. Det gamla lasarettet byggdes om till polishus vilket det är än idag.

Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 324
Karlshamns historia, del V, s. 220

 
Lasarettet
1903
  Bilden visar den ursprungliga lasarettsbyggnaden uppförd 1882-1883.
Framför denna byggdes 1904 ytterliggare en byggnad som kortet nedan visar.
 
  Lasarettet
Vägen utanför, där Erik Dahlbergsvägen går idag, är en gammal banvall sedan
tågen från Ronneby kom in denna väg under en period kring 1890.
 
  Lasarettet
1906
  En läkarebostad har också uppförts. Används idag som musikskola.
Det var åker utanför!

  Lasarettet

 
  Lasarettet

 
  Lasarettet
1907
 
  Lasarettet
Bilden är tagen från Ronnebygatans slut mot öster.
Huset till vänster är läkarebostaden.
Infart till Karlshamn österifrån gjordes denna väg.

  Lasarettet
1916
  De två lasarettsbyggnaderna från 1883 och 1904 till höger.
Transformatorstationen till vänster.

  Lasarettet
Flera tillbyggnader har gjorts till vänster om de två ursprungliga byggnaderna.
 
  Lasaretter
1941
 
  Lasaretter
1941
 
 
Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.