Home
 

Lasarettet

Uppfört 1882/1883


Lasarettet Lasarettet Lasarettet

Redan 1829 skapades det en sjukstuga i fattigvårdshuset för åtta patienter och 1853 upphöjdes det till distriktslasarett för västra Blekinge. I början av 1850-talet bytte staden till sig egendomen Gustavsborg för att använda som fattigvårdsinrättning. Dit förlades också lasarettet. På 1870-talet dömdes lasarettslokalerna ut och man bestämde bygga ett nytt lasarett vid Österport. Lasarettet uppfördes 1882-1883 av byggmästare Svante Svensson på en tomt strax öster om nuvarande Rådhusgatans slut till en kostnad av totalt 63000:- inklusive utrustning och hade 60 bäddar.

1904 var en tillbyggnad av lasarettet vid Österport klar. Även en läkarevilla uppfördes. Även 1925 och 1935 gjordes tillbyggnationer. 1965 invigdes ett nytt lasarett vid norra infarten till Karlshamn. Det gamla lasarettet byggdes om till polishus vilket det är än idag.

Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 324
Karlshamns historia, del V, s. 220

 
Lasarettet
1903
  Bilden visar den ursprungliga lasarettsbyggnaden uppförd 1882-1883.
Framför denna byggdes 1904 ytterliggare en byggnad som kortet nedan visar.
 
  Lasarettet
Vägen utanför, där Erik Dahlbergsvägen går idag, är en gammal banvall sedan
tågen från Ronneby kom in denna väg under en period kring 1890.
 
  Lasarettet
1906
  En läkarebostad har också uppförts. Används idag som musikskola.
Det var åker utanför!

  Lasarettet

 
  Lasarettet

 
  Lasarettet
1907
 
  Lasarettet
Bilden är tagen från Ronnebygatans slut mot öster.
Huset till vänster är läkarebostaden.
Infart till Karlshamn österifrån gjordes denna väg.

  Lasarettet
1916
  De två lasarettsbyggnaderna från 1883 och 1904 till höger.
Transformatorstationen till vänster.

  Lasarettet
Flera tillbyggnader har gjorts till vänster om de två ursprungliga byggnaderna.
 
  Lasaretter
1941
 
  Lasaretter
1941
 
 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.