Home
 

Länkar

 

Karlshamnsmaterial

Wikipedia - Karlshamn

Sternö båtklubb - Förr i tiden, bilder från Sternö mm

Genom Sveriges bygder, 1896 - Karlshamn

Sällskapet Castellanerna i Karlshamn

Karlshamn – staden med de många kallbadhusen (Kallbadhusets vänner i Vägga)

Stilleryd gård

Karlshamns museum

Karlshamns museum, huvudsida

Skottsbergska gården

Karlshamns kommuns webplats

Karlshamn - kommunens officiella hemsida

Karlshamns kommun - Karlshamnsbilder förr

Karlshamns kommun - Karlshamns historia

Natur- och kulturmil - Karlshamn

Arkiv - Karlshamn

Historiskt om Svenska Järnvägar

Karlshamn - Vislanda Järnväg, KWJ

Karlshamn - Vislanda - Bolmens Järnväg, KVBJ

Västra Blekinge Järnväg, WBlJ

Mellersta Blekinge Järnväg, MBlJ

Blekinge Kustbanor, BKB

Nordisk familjebok, Karlshamn

1800-talsutgåvan

1800-talsutgåvan, supplement

Uggleupplagan

Uggleupplagan, supplement

Länsstyrelsen i Blekinge län

Karlshamn - Länsstyrelsen Blekinge län

Blekinges byggnadsminnen

Asschierska huset

Skottsbergska gården

Televerkshuset

Vattenreservoaren på Pengaberget

Väggaskolan


Vykortslänkar

Tyresövykort - Gamla vykort från Tyresö

Sveriges Filatelistförbund - Förteckning av vykortssidor

 

 

 

 

Startsidan

Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok