Home
 

Mejeriet

1912 - 1972, rivet 1985


Mejeriet

På uppdrag av Karlshamns mejeriförening uppförde byggmästare Svante Svensson 1912 ett mejeri vid Norreport (Körmölleplan). Strax nordost därom låg sedan 1883 Karlshamns bryggeri. Mejeriet producerade mjölk, smör och ost och drevs i olika former fram till 1972. Byggnaden revs 1985.

Källor:
Carlshamniana 1999, s. 168
Carlshamniana 2000, s. 164

 
Xxx
Taget mot norr.
 
 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.