Home
 

Näsviken

Liten båthamn anlagd på 1850-talet


Näsviken Näsviken Näsviken

På 1850-talet byggdes en vågbrytare, kaj mot tullhuset och en liten båthamn vid Näsviken.

Källa:
Karlshamns hamn. Knut L:son Eneby, 1944.

 
Näsviken
1906
Lotshuset uppfördes på Boön 1845 men flyttades till Näsviken 1875. Det användes till 1939.
Fram till 1924 fanns en lotsutkik uppe på berget där Väggaskolan nu finns. Därefter fanns en utkik i närheten av lotshuset. Den revs 1947.
 
  Näsviken
1910
Järnvägen mot Karlskrona gick förbi Näsviken mellan 1891 och 1957 då den nya stationen vid Pengabergslyckan invigdes och spåren vid Näsviken revs upp.
 
  Näsviken
1911
"Villan" har nu byggs till vänster om lotshuset. Uppfördes 1906 av brännvinskungens L O Smiths son.
 
  Näsviken
Tioöresföreningen skymtar till vänster. 1906 byggdes även "Fyllan", till vänster om "Villan".
 
  Näsviken
1903
Vy mot söder.
 
 
Källa:
En vandring genom Väggaområdet Karlshamn, 2009.


Årtal avser kortens poststämpel/datering.