Home
 

Näsviken

Liten båthamn anlagd på 1850-talet


Näsviken Näsviken Näsviken

På 1850-talet byggdes en vågbrytare, kaj mot tullhuset och en liten båthamn vid Näsviken.

Källa:
Karlshamns hamn. Knut L:son Eneby, 1944.

 
Näsviken
1906
Lotshuset uppfördes på Boön 1845 men flyttades till Näsviken 1875. Det användes till 1939.
Fram till 1924 fanns en lotsutkik uppe på berget där Väggaskolan nu finns. Därefter fanns en utkik i närheten av lotshuset. Den revs 1947.
 
  Näsviken
1910
Järnvägen mot Karlskrona gick förbi Näsviken mellan 1891 och 1957 då den nya stationen vid Pengabergslyckan invigdes och spåren vid Näsviken revs upp.
 
  Näsviken
1911
"Villan" har nu byggs till vänster om lotshuset. Uppfördes 1906 av brännvinskungens L O Smiths son.
 
  Näsviken
Tioöresföreningen skymtar till vänster. 1906 byggdes även "Fyllan", till vänster om "Villan".
 
  Näsviken
1903
Vy mot söder.
 
 
Källa:
En vandring genom Väggaområdet Karlshamn, 2009.

Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.