Home
 

Nya staden


Västra Långgatan Västra Långgatan Västra Långgatan

Västra Långgatan
Västra Långgatan mot norr.
Från mest södra delen, före korsningen med Södra Fogdelyckegatan.

  Västra Långgatan
Västra Långgatan mot norr.
Strax före korsningen med Södra Fogdelyckegatan.

  Västra Långgatan
Västra Långgatan mot söder.
Från Vattentorget, korsningen med Norra Fogdelyckegatan.

  Nya staden
1908
Norra Fogdelyckegatan mot öster.
Från korsningen med Västra Långgatan (Vattentorget till höger).

  Nya staden
Sternövägen mot norr.
Från korsningen med Södra Fogdelyckegatan.

  Nya staden
Södra Fogdelyckegatan mot söder.
Från korsningen med Sternövägen.

  Nya staden
1910
Hinsegatan mot söder.
Från korsningen med Norra Fogdelyckegatan.

  Nya staden
Mot nordväst. Södra Fogdelyckegatan till vänster (mot väster), Hinsegatan till höger (mot norr).
 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.