Home
 

Rådhusgatan

Tidigare Södra Torggatan


Rådhusgatan Rådhusgatan Rådhusgatan
 
Rådhusgatan
1905
Från korsningen Ågatan, mot öster.
Elektricitetsverket till höger.
 
  Rådhusgatan
1930
Strax före korsningen med Kungsgatan, vid torget, mot väster.
Hjalmar Falks atelje till vänster. Riven. Även huset till höger rivet, Flaggen byggdes där.
 
  Rådhusgatan
1908
Från korsningen Drottninggatan, mot väster.
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.