Home
 

Realskolan (Väggaskolan)

1917


Realskolan (Väggaskolan) Realskolan (Väggaskolan) Realskolan (Väggaskolan)

Innan Väggaskolan togs i bruk användes fastigheten i sydöstra delen av torget som läroverksbyggnad. Denna invigdes 1864 då elever och lärare tågade från den gamla skollokalen som i sin tur använts sedan 1793. 1908 började man titta på en plats för en ny realskola. 1910 bestämdes att en ny skola skulle byggas vid Vägga. Efter en pristävling som vanns av arkitekt Gunnar Asplund bestämdes att bygga en skola efter hans förslag (Gunnar Asplund blev senare en känd arkitekt och har bl a ritat Stadsbiblioteket och Skogskyrkogården i Stockholm). Skolan blev klar 1917.

Realskolan hade hittills bara vara öppen för pojkar men efter 1927 års skolreform bestämdes att Väggaskolan från 1929 skulle bli en samskola för både pojkar och flickor. Detta krävde större lokaler och Asplund fick i uppdrag att rita en tillbyggnad. Den nya byggnaden gjordes i modern funktionalistisk stil och blev klar 1937.

Båda dessa byggnader är klassade som byggnadsminnen, se Länsstyrelsens websida om Väggaskolan.

Källa:
Karlshamns historia, del IV, s. 393 ff.

 
Väggaskolan

Foto 2008

 


 
Realskolan (Väggaskolan)

  Realskolan (Väggaskolan)
1917
 
  Realskolan (Väggaskolan)
1918
 
  Realskolan (Väggaskolan)
1930
 
  Realskolan (Väggaskolan)
Tillbyggnaden från 1937.
 
 
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.