Home
 

Realskolan (Väggaskolan)

1917


Realskolan (Väggaskolan) Realskolan (Väggaskolan) Realskolan (Väggaskolan)

Innan Väggaskolan togs i bruk användes fastigheten i sydöstra delen av torget som läroverksbyggnad. Denna invigdes 1864 då elever och lärare tågade från den gamla skollokalen som i sin tur använts sedan 1793. 1908 började man titta på en plats för en ny realskola. 1910 bestämdes att en ny skola skulle byggas vid Vägga. Efter en pristävling som vanns av arkitekt Gunnar Asplund bestämdes att bygga en skola efter hans förslag (Gunnar Asplund blev senare en känd arkitekt och har bl a ritat Stadsbiblioteket och Skogskyrkogården i Stockholm). Skolan blev klar 1917.

Realskolan hade hittills bara vara öppen för pojkar men efter 1927 års skolreform bestämdes att Väggaskolan från 1929 skulle bli en samskola för både pojkar och flickor. Detta krävde större lokaler och Asplund fick i uppdrag att rita en tillbyggnad. Den nya byggnaden gjordes i modern funktionalistisk stil och blev klar 1937.

Båda dessa byggnader är klassade som byggnadsminnen, se Länsstyrelsens websida om Väggaskolan.

Källa:
Karlshamns historia, del IV, s. 393 ff.

 
Väggaskolan

Foto 2008

 


 
Realskolan (Väggaskolan)

  Realskolan (Väggaskolan)
1917
 
  Realskolan (Väggaskolan)
1918
 
  Realskolan (Väggaskolan)
1930
 
  Realskolan (Väggaskolan)
Tillbyggnaden från 1937.
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.