Home
 

Rosengården

Park anlagd 1928


Xxx Xxx Xxx

Platsen där Rosengården ligger har tidigare använts som åker och betesmark. Där har också funnits ett lertag för kakeltillverkning. Parken började anläggas 1928. Där finns statyn Crocus av Tore Stringberg, invigd 1928 och Maja skänkt av Lions Club 1964 till 100-årsminnet av Alice Tegners födelse.

Källa: Carlshamniana 2003, s. 126-

 
Rosengården
1928
 
  Rosengården
1934
 
  Rosengården

  Rosengården

  Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.