Home
 

Såpebruket och Stensliperiet


Såpebruket Stensliperiet Stensliperiet

Längs Mieån i höjd med kyrkogården låg tidigare på västra sidan ett såpebruk och på östra sidan en kvarn. Kvarnen har gått under flera olika namn, bl a Tyska Möllan och Gamle Kvarn. Kvarnbyggnaden har använts av Karlshamns Mekaniska Stensliperi som grundades 1897.

Källor:
Carlshamniana 2001, s. 168
Beskrivning över Blekinge, 1941, s. 231

 
På detta utsnitt från en karta från 1914 ser man kyrkogården och Gustavsborg till höger.
Till vänster ser man såpebruket väster om Mieån och Stensliperiet öster om.

Karta

 

Såpebruket
1902
  Denna bild visar Mieån nedströms. Till vänster syns kvarnbyggnaden, från nordväst.
 
  Såpebruket
Vid kvarnbyggnaden har det nu kommit upp en skylt, "STENSLIPERI".
En kvinna hanterar tvätt.

  Stensliperiet
1935
  Kvarnbyggnaden från syd.

  Stensliperiet
En bild tagen i samma riktning som bilden ovan men närmare bron.
I bakgrunden ser man en stenbro. De två broarna återfinns på kartan.
Vägen åt höger över stenbron leder till norra delen av kyrkogården.
Till höger ser man gravstenar på stensliperiets område.

 


Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.