Home
 

Såpebruket och Stensliperiet


Såpebruket Stensliperiet Stensliperiet

Längs Mieån i höjd med kyrkogården låg tidigare på västra sidan ett såpebruk och på östra sidan en kvarn. Kvarnen har gått under flera olika namn, bl a Tyska Möllan och Gamle Kvarn. Kvarnbyggnaden har använts av Karlshamns Mekaniska Stensliperi som grundades 1897.

Källor:
Carlshamniana 2001, s. 168
Beskrivning över Blekinge, 1941, s. 231

 
På detta utsnitt från en karta från 1914 ser man kyrkogården och Gustavsborg till höger.
Till vänster ser man såpebruket väster om Mieån och Stensliperiet öster om.

Karta

 

Såpebruket
1902
  Denna bild visar Mieån nedströms. Till vänster syns kvarnbyggnaden, från nordväst.
 
  Såpebruket
Vid kvarnbyggnaden har det nu kommit upp en skylt, "STENSLIPERI".
En kvinna hanterar tvätt.

  Stensliperiet
1935
  Kvarnbyggnaden från syd.

  Stensliperiet
En bild tagen i samma riktning som bilden ovan men närmare bron.
I bakgrunden ser man en stenbro. De två broarna återfinns på kartan.
Vägen åt höger över stenbron leder till norra delen av kyrkogården.
Till höger ser man gravstenar på stensliperiets område.

 


Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.