Home
 

Skandinaviska kreditaktiebolagets byggnad

Drottninggatan/Kyrkogatan, invigd 1912


Skandinaviska kreditaktiebolaget Skandinaviska kreditaktiebolaget

1909 köpte Skånes Enskilda Bank (grundad 1830) en tomt vid korsningen Drottninggatan/Kyrkogatan där man uppförde en bankbyggnad som invigdes 1912. Banken gick då under namnet Skandinaviska Kreditaktiebolaget (grundat 1864) efter en sammanslagning av de två bankerna 1910. 1939 bytte man namn till Skandinaviska Banken och 1972 gjordes en fusion mellan Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Enskilda Banken (nu SEB) bildades. SEB använder fortfarande fastigheten.

Källor:
Carlshamniana 2002, s. 204
Nationalencyklopedin, SE-banken

 
Skandinaviska kreditaktiebolaget
1912
 
  Skandinaviska kreditaktiebolaget

 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.