Home
 

Sockerbruket

1895 - 1953


Sockerbruket Sockerbruket Sockerbruket

Sockerbruket fanns på västra kajen i en byggnad som ursprungligen uppfördes som spritfabrik av brännvinskungen L.O. Smith. Spritfabriken startade 1884. Ryskt råbrännvin importerades för förädling till finsprit som sedan exporterades till Spanien. Fabriken blev en av de större i Europa. Verksamheten fick dock läggas ner 1893 pga ekonomiska problem. En ingenjör på spritförädlingsfabriken började direkt verka för en omvandling från spritfabrik till sockerbruk. 1895 kunde de första betorna tas emot och 1953 las sockerbruket ner.

Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 234 ff, 249 ff.
Karlshamns historia, del V, s. 85.

 
Sockerbruket
1905
 
  Sockerbruket
1909
  Fotot taget på västra kajen, söder om fabriken, mot norr.
 
  Sockerbruket

 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.