Home
 

Sparbankens byggnad

Drottninggatan/Christopher Schrödersgatan

1912


Sparbankshuset

1829 stiftades Karlshamns Sparbank. 1909 köpte man fastigheten i hörnet Drottninggatan/Norra Torggatan (nu Christopher Schrödersgatan), där gästgivargården tidigare legat, för att bygga en egen fastighet. Vid grundläggningen 1910 murades en kopparlåda in med bl a ritningar till byggnaden, tidningar, fotografier och mynt. 1912 kunde man ta den nya fastigheten i bruk. Banken använder fortfarande samma lokaler.

Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 296
Bankbyggande i Sverige, s. 356
Skrift från Karlshamns Sparbank

 
Sparbankshuset

Foto 2008

 


 
Sparbankshuset
1917
 
  Sparbankshuset
1912
 
 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.