Home
 

Stilleryd gård

Storgård från 1820-talet nedbränd 1969


Stilleryd gård Stilleryd gård Stilleryd gård

I samband med enskiftet kring 1820 bestämdes att en av gårdarna i Stilleryd by skulle flyttas någon kilometer ner till dåvarande Stillerydviken där Stilleryd hamn ligger idag.

Först uppförs två ladugårdslängor i gråsten, 30 meter långa. Sedan kring 1825 mangårdsbyggnaden, 48 meter lång med tre flyglar.

1832 köpte konsul Carl Smith gården och 1886 blev hans fosterson brännvinskungen L O Smith ägare för en kort tid innan ett dotterbolag till Carlshamns Spritförädlingsbolag AB tog över till 1898. L O Smith utvecklade gården till en industri med bl a en fatfabrik och hamn. Han iordningsställde också en trädgård där 800 fruktträd planterades.

1965 köpte kommunen gården efter att den förfallit alltmer. 1969 brändes mangårdsbyggnaden ner i en övning av Karlshamns brandkår.

Under 1970-talet bestämdes att en ny hamn skulle anläggas vid Stillerydsviken. En hamn som sedan utvecklats till en av Sveriges största.


Källa:
Stilleryd gård, från storgård till storhamn. Tengvall & Karlsson

 
Stilleryd gård
1911
 
  Stilleryd gård
1951
 
  Stilleryd gård
1943
 
  Stilleryd gård
 
  Stilleryd gård
 
  Stilleryd gård
1902
 
  Stilleryd gård
1937
 
 
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.