Home
 

Stilleryd gård

Storgård från 1820-talet nedbränd 1969


Stilleryd gård Stilleryd gård Stilleryd gård

I samband med enskiftet kring 1820 bestämdes att en av gårdarna i Stilleryd by skulle flyttas någon kilometer ner till dåvarande Stillerydviken där Stilleryd hamn ligger idag.

Först uppförs två ladugårdslängor i gråsten, 30 meter långa. Sedan kring 1825 mangårdsbyggnaden, 48 meter lång med tre flyglar.

1832 köpte konsul Carl Smith gården och 1886 blev hans fosterson brännvinskungen L O Smith ägare för en kort tid innan ett dotterbolag till Carlshamns Spritförädlingsbolag AB tog över till 1898. L O Smith utvecklade gården till en industri med bl a en fatfabrik och hamn. Han iordningsställde också en trädgård där 800 fruktträd planterades.

1965 köpte kommunen gården efter att den förfallit alltmer. 1969 brändes mangårdsbyggnaden ner i en övning av Karlshamns brandkår.

Under 1970-talet bestämdes att en ny hamn skulle anläggas vid Stillerydsviken. En hamn som sedan utvecklats till en av Sveriges största.


Källa:
Stilleryd gård, från storgård till storhamn. Tengvall & Karlsson

 
Stilleryd gård
1911
 
  Stilleryd gård
1951
 
  Stilleryd gård
1943
 
  Stilleryd gård
 
  Stilleryd gård
 
  Stilleryd gård
1902
 
  Stilleryd gård
1937
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.