Home
 

Tioöresföreningen

Byggd 1907


Xxx Xxx Xxx

Tioöresföreningen arbetade för att skaffa bostäder åt s k "pauvres honteux", "hjälpbehövande kvinnor från finare miljö". Man började insamlingsverksamhet i början av 1880-talet och 1884 hade man ett kapital på 378 kronor. Sedan sparbanken bidragit med ett större belopp och staden skänkt en tomt vid nordöstra delen av Väggaparken (korsningen Väggavägen/Rosenvägen) kunde man 1907 bygga ett hem med 20 enrumslägenheter.

Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 373
Carlshamniana 2003, s. 124 ff.

 
Tioöresföreningen
1907
 
  Tioöresföreningen
1913
 
  Tioöresföreningen

  Tioöresföreningen

  Tioöresföreningen

 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.