Home
 

Torget mot söder


Torget mot söder Torget mot söder Torget mot söder

I början av 1900-talet (liksom nu) fanns tre fastigheter längs torgets södra sida (då Södra torggatan, nu Rådhusgatan).

  • Huset till vänster på korten uppfördes som ny skolbyggnad för realskolan och invigdes 1864. I början av 1900-talet fanns återigen behov av nya realskolelokaler och 1917 togs Väggaskolan i bruk.
  • I mitten, i den s k Lethska fastighetens låg fram till 1907 karlshamns apotek då det flyttade till Frykmanska gården vid Drottninggatan. 1920 drabbades byggnaden av en brand. 1928 invigdes här en ny byggnad med konsert- och föreläsningssal.
  • Rådhuset, till höger, uppfördes i slutet av 1800-talet och invigdes 1900.

Källor:
Carlshamniana 1993, s. 133.
En bildsvit från Gamla och Nya tiders Karlshamn, s. 10-11.

 
Torget mot söder
1909
  Detta kort är gjort före 1907, apoteket ligger fortfarande vid torget.
 
  Torget mot söder

  Torget mot söder
Huset i mitten där apoteket låg är ersatt med konsert- och föreläsningssal invigd 1928.
 
 
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.