Home
 

Torget mot söder


Torget mot söder Torget mot söder Torget mot söder

I början av 1900-talet (liksom nu) fanns tre fastigheter längs torgets södra sida (då Södra torggatan, nu Rådhusgatan).

  • Huset till vänster på korten uppfördes som ny skolbyggnad för realskolan och invigdes 1864. I början av 1900-talet fanns återigen behov av nya realskolelokaler och 1917 togs Väggaskolan i bruk.
  • I mitten, i den s k Lethska fastighetens låg fram till 1907 karlshamns apotek då det flyttade till Frykmanska gården vid Drottninggatan. 1920 drabbades byggnaden av en brand. 1928 invigdes här en ny byggnad med konsert- och föreläsningssal.
  • Rådhuset, till höger, uppfördes i slutet av 1800-talet och invigdes 1900.

Källor:
Carlshamniana 1993, s. 133.
En bildsvit från Gamla och Nya tiders Karlshamn, s. 10-11.

 
Torget mot söder
1909
  Detta kort är gjort före 1907, apoteket ligger fortfarande vid torget.
 
  Torget mot söder

  Torget mot söder
Huset i mitten där apoteket låg är ersatt med konsert- och föreläsningssal invigd 1928.
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.