Home
 

Villa Utsikten

Sommarrestaurang med utsikt över Karlshamnsfjärden


Villa Utsikten Villa Utsikten Villa Utsikten


Villa Utsikten byggdes 1860 och är ett av de äldsta husen i Väggaparken. Först användes huset som sommmarstuga och var i ett plan men 1893 startades här en servering. Kaffe med bulle kostade 6 öre. I början av 1900-talet byggdes det på ett plan och sedan dess har huset haft ungefär samma utseende som idag.

I området står en minnesten där man bl. a. kan läsa "23/9 1945 Stenen restes till minne av svenska mäns och kvinnors insats under ofredsåren 1939-1945."

Nedanför Villa Utsikten låg 1900 - 1946 ett kallbadhus. 1946 förstördes det vid en storm och revs 1947.

Källor:
Carlshamniana 2003, s. 108
En vandring genom Väggaområdet Karlshamn

 
Villa Utsikten
1903
 
  Villa Utsikten
1907
 
  Villa Utsikten
d. 1920
 
  Villa Utsikten
1928
 
  Villa Utsikten
1959
  Minnesstenen över soldaterna som var i beredskap 1939-45 har satts upp, jfr föregående kort.

  Villa Utsikten
Badhuset nedanför Villa Utsikten. Uppfört kring 1900. Rivet 1947 efter att ha förstörts i en storm året innan.
 
  Villa Utsikten
d. 1954
 
 
Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.