Home
 

Bryggeriet

Uppfört 1883, rivet 1982


Bryggeriet

Carlshamns Bryggeri Aktiebolag, uppfört 1883 vid Norreport, väster om Drottninggatan. Bryggeriet revs 1982 och tomten började bebyggas med bostäder 2007.

Källa:
Carlshamniana 2009, s. 142-.

 
Bryggeriet
Taget ungefär från dagens Erik Dahlbergsväg mot sydväst.
Drottninggatan längs allén utanför bryggeriet.
Körmöllegården skymtar strax vänster om bryggeriet.
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.