Home
 

Fiebers villa

Uppförd 1912


Fiebers villa Fiebers villa

Carl Fieber, sedermera direktör på AB A. K. Fernströms Granitindustrier, lät 1912 uppföra huset i hörnan Parkgatan/Regeringsgatan. 1921 blev Fieber Tysklands vicekonsul och huset användes då även som konsulat.

Källor:
Carlshamniana 2003, s. 168
Carlshamniana 2005, s. 94

 
Fiebers villa

  Fiebers villa
1945
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.