Home
 

Godtemplarordens lokal

Uppförd 1885


Godtemplarordens lokal

Nykterhetsrörelsen Godtemplarorden kom till Sverige från England 1879. 1883 kom rörelsen till Karlshamn. En egen lokal uppfördes 1885 på Hantverkaregatan 75. På platsen finns sedan 1992 äldreboendet Solrosen.

Källor:
Karlshamns historia IV, s. 342
Karlshamnsbilder 2 från anno dazumal till nutid, b. 228
Karlshamns kommuns webplats, Karlshamnsbilder förr - Karlshamn öster

 
Godtemplarordens lokal
1904
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.