Home
 

Järnvägsparken (Körmölleplan)


Järnvägsparken/Körmölleplan Järnvägsparken/Körmölleplan Järnvägsparken/Körmölleplan

För att ge besökare som anlände till Karlshamn via järnvägsstationen ett trevligare intryck beviljade stadsfullmäktige 1906 medel så att den s k tvätthuslyckan norr om Portgatan (nu Stadsportsgatan) skulle kunna iordningställas som en plantering. Området hade dittills använts som upplagsplats för järnvägsgods och som torkplats för kläder som tvättats i tvätthuset i Mieån strax intill. 1918 döptes planteringen till Körmölleplan efter Körmöllegården som låg strax norr därom.

Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 140
Carlshamniana 1999, s. 166
Carlshamniana 2003, s. 167

 
Järnvägsparken/Körmölleplan
Från Drottninggatan mot väster. Stora byggnaden, andra sidan Mieån, är teatern. Den lilla byggnaden till höger är ett klapphus, för tvättning av kläder.
 
  Järnvägsparken/Körmölleplan
1911
 
  Järnvägsparken/Körmölleplan
Mot sydost. Till höger i bild skymtar hus längs Stadsportsgatan. Huset till vänster är Hemsjö Kraft AB:s kontor (nedbrunnet 1919).
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.