Home
 

Järnvägsparken (Körmölleplan)


Järnvägsparken/Körmölleplan Järnvägsparken/Körmölleplan Järnvägsparken/Körmölleplan

För att ge besökare som anlände till Karlshamn via järnvägsstationen ett trevligare intryck beviljade stadsfullmäktige 1906 medel så att den s k tvätthuslyckan norr om Portgatan (nu Stadsportsgatan) skulle kunna iordningställas som en plantering. Området hade dittills använts som upplagsplats för järnvägsgods och som torkplats för kläder som tvättats i tvätthuset i Mieån strax intill. 1918 döptes planteringen till Körmölleplan efter Körmöllegården som låg strax norr därom.

Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 140
Carlshamniana 1999, s. 166
Carlshamniana 2003, s. 167

 
Järnvägsparken/Körmölleplan
Från Drottninggatan mot väster. Stora byggnaden, andra sidan Mieån, är teatern. Den lilla byggnaden till höger är ett klapphus, för tvättning av kläder.
 
  Järnvägsparken/Körmölleplan
1911
 
  Järnvägsparken/Körmölleplan
Mot sydost. Till höger i bild skymtar hus längs Stadsportsgatan. Huset till vänster är Hemsjö Kraft AB:s kontor (nedbrunnet 1919).
 
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.