Home
 

Kolonierna

Kolonilottsområde öster om staden ca 1915-1953


Kolonierna Kolonierna Kolonierna

Efter en motion 1915 bestämdes att ett koloniområde skulle iordningställas mellan gamla sammanbindningsbanan, skridskobanan, bigården och Pengabergslyckan. D.v.s. området öster om Erik Dahlbergsvägen norr om Surbrunnsparken upp mot nuvarande järnvägsstationen. I området finns numera Kolonigatan som påminner om vad här en gång varit.

När järnvägen skulle få ny sträckning förbi Karlshamn med ny järnvägsstation (klar 1957) vid Pengabergslyckan så tvingades man ta marken för kolonilotterna i anspråk. Ägarna fick 25% av värdet och ett nytt koloniområde anlades (Sommarstaden) där de erbjöds en ny lott.


Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 142.
Karlshamns historia, del V, s. 65.

 
Kolonierna
1927
Mot sydväst.
Husen till vänster ligger längs Hantverkaregatan. Husen bortåt till höger i bild längs Södra Fogdelyckegatan.
  Kolonierna
1945
Ungefär från nuvarande tingshuset mot väster, Södra Fogdelyckegatan skymtar.
 
  Kolonierna

 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.