Home
 

Kolonierna

Kolonilottsområde öster om staden ca 1915-1953


Kolonierna Kolonierna Kolonierna

Efter en motion 1915 bestämdes att ett koloniområde skulle iordningställas mellan gamla sammanbindningsbanan, skridskobanan, bigården och Pengabergslyckan. D.v.s. området öster om Erik Dahlbergsvägen norr om Surbrunnsparken upp mot nuvarande järnvägsstationen. I området finns numera Kolonigatan som påminner om vad här en gång varit.

När järnvägen skulle få ny sträckning förbi Karlshamn med ny järnvägsstation (klar 1957) vid Pengabergslyckan så tvingades man ta marken för kolonilotterna i anspråk. Ägarna fick 25% av värdet och ett nytt koloniområde anlades (Sommarstaden) där de erbjöds en ny lott.


Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 142.
Karlshamns historia, del V, s. 65.

 
Kolonierna
1927
Mot sydväst.
Husen till vänster ligger längs Hantverkaregatan. Husen bortåt till höger i bild längs Södra Fogdelyckegatan.
  Kolonierna
1945
Ungefär från nuvarande tingshuset mot väster, Södra Fogdelyckegatan skymtar.
 
  Kolonierna

 
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.