Home
 

Rosenborg

Ståtlig villa strax norr om staden


Rosenborg Rosenborg Rosenborg

Rosenborg inköptes 1863 av Sven Albert Hellerström och användes som sommarvilla. Ursprungligen ett större lusthus som byggdes om med två torn. I samband med invigningen av Karlshamn - Vislanda järnväg 1874 (som Hellerström varit drivande i att starta) besökte Oscar II Stampen och Strömma och serverades champagne på Rosenborg. I släkten Hellerströms ägo till 1916.

Källor:
Carlshamniana 1988, s. 36.
Karlshamns historia, del IV, s. 122.

 
Rosenborg
1902
 
  Rosenborg
1908
 
  Rosenborg
1952
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.