Home
 

Telegrafverkets byggnad

Telegraf- och telefonstation samt postlokal tagen i bruk 1916


Telegrafverket

1911 köpte Telegrafverket fastigheten i nordöstra delen av torget där Hotell Kung Carl hade haft verksamhet fram till 1908. En ny byggnad uppfördes 1913-15 som skulle inrymma telegraf- och telefonstation samt lokaler för postverket. 1916 togs den nya stationen i bruk.

Huset är byggnadsminne och beskrivs på Länsstyrelsens hemsida under rubriken Televerkshuset.

Kort telehistoria

  • 1853 I samband med att telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala öppnas bildas Kongl. Elektriska Telegraf-Werket som sedermera blev Telegrafverket, Televerket och Telia.
  • 1855 Öppnas första telegrafstationen i Karlshamn.
  • 1876 Bell lämnar in patentansökan på telefonen.
  • 1877 Byggdes de första telefonförbindelserna i Stockholm.
  • 1884 Karlshamns telefonförening öppnar Karlshamns första telefonstation med ett 40-tal abonnenter med möjlighet att ringa lokala samtal.
  • 1887 Karlshamn får telefonförbindelse med Ronneby och Sölvesborg.
  • 1890 Telegrafverket köper föreningens nät.

Källor:
Tele i Karlshamn, Ehrenberg, 1961
Carlshamniana 2004, s. 148
Nationalencyklopedin

 
Telegrafverket
1919
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.