Home
 

Telegrafverkets byggnad

Telegraf- och telefonstation samt postlokal tagen i bruk 1916


Telegrafverket

1911 köpte Telegrafverket fastigheten i nordöstra delen av torget där Hotell Kung Carl hade haft verksamhet fram till 1908. En ny byggnad uppfördes 1913-15 som skulle inrymma telegraf- och telefonstation samt lokaler för postverket. 1916 togs den nya stationen i bruk.

Huset är byggnadsminne och beskrivs på Länsstyrelsens hemsida under rubriken Televerkshuset.

Kort telehistoria

  • 1853 I samband med att telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala öppnas bildas Kongl. Elektriska Telegraf-Werket som sedermera blev Telegrafverket, Televerket och Telia.
  • 1855 Öppnas första telegrafstationen i Karlshamn.
  • 1876 Bell lämnar in patentansökan på telefonen.
  • 1877 Byggdes de första telefonförbindelserna i Stockholm.
  • 1884 Karlshamns telefonförening öppnar Karlshamns första telefonstation med ett 40-tal abonnenter med möjlighet att ringa lokala samtal.
  • 1887 Karlshamn får telefonförbindelse med Ronneby och Sölvesborg.
  • 1890 Telegrafverket köper föreningens nät.

Källor:
Tele i Karlshamn, Ehrenberg, 1961
Carlshamniana 2004, s. 148
Nationalencyklopedin

 
Telegrafverket
1919
 
 
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.