Home
 

Transformatorstationen

1909


Transformatorstationen

Hemsjö Kraftaktiebolag startade elproduktion 1908 och man erbjöd Karlshamns stad att köpa energi. Kontrakt skrevs om leverans till östra stadsgränsen där transformatorstationen byggdes och en kabel drogs till elektricitetsverket. Transformatorstationen finns fortfarande kvar ca 100 m nordost om polisstationen.

Källa:
Stadens ljus, kraft och värme - Karlshamns energi under 100 år. Lars-Eric Jonsson. 1998.

 
Transformatorstationen
Från nordväst.
 
  Transformatorstationen
Från norr.
 
 
Startsidan

Årtal avser kortens poststämpel/datering.