Home
 

Elektricitetsverket

Uppfört 1898


Elektricitetsverket Elektricitetsverket

Det är bara drygt 100 år sedan den elektriska belysningen tändes i Karlshamn för första gången!

I mitten av förra århundradet lystes främst Drottninggatan och delar av Kungsgatan upp med fotogen- och tranlampor. Dessa sköttes av lykttändare som tände och släckte lamporna vid fastställda tider. 1864 beslöts att bygga ett gasverk för att kunna ordna bättre gatubelysning. Gasverket kom dock aldrig att byggas.

1879 utökades stadens belysning med 40 lyktor så att nu 93 stycken lyste upp staden fram till kl 23. 1882 belöts efter polisens begäran att 25 av dessa skulle lysa hela natten!

1879 uppfann Edison glödlampan och elektricitet kunde börja användas inom belysningsområdet. 1898 beslöt stadsfullmäktige att ett elektricitetsverk skulle byggas. Det uppfördes i västra delen av Södra Torggatan (nuvarande Rådhusgatan) och använde stenkolsdrivna generatorer för att alstra energi. Den elektriska belysningen tändes första gången 13 januari 1899.

Hemsjö Kraftaktiebolag startade elproduktion 1908 och erbjöd Karlshamns stad att köpa energi. Kontrakt skrevs om leverans till östra stadsgränsen där en transformatorstation byggdes 1909 och kabel drogs därifrån till elverket.

1928 skrevs kontrakt med Sydsvenska Kraftaktiebolaget (som övertagit Hemsjö Kraftaktiebolag) om leverans av reservkraft från bolagets kraftverk på västra kajen. Kabel drogs därifrån till elverket.

1937 revs skorstenen och ångpannor och maskiner såldes i samband med övergång till växelström.

Källor:
Stadens ljus, kraft och värme - Karlshamns energi under 100 år. Lars-Eric Jonsson. 1998.
Karlshamns historia, del IV, s. 157 ff.

 
Elektricitetsverket
1904
 
  Elektricitetsverket
1905
  Elverket till höger i bild. Nuvarande Rådhusgatan mot öster, taget från korsningen Ågatan.
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.