Home
 

Elektricitetsverket

Uppfört 1898


Elektricitetsverket Elektricitetsverket

Det är bara drygt 100 år sedan den elektriska belysningen tändes i Karlshamn för första gången!

I mitten av förra århundradet lystes främst Drottninggatan och delar av Kungsgatan upp med fotogen- och tranlampor. Dessa sköttes av lykttändare som tände och släckte lamporna vid fastställda tider. 1864 beslöts att bygga ett gasverk för att kunna ordna bättre gatubelysning. Gasverket kom dock aldrig att byggas.

1879 utökades stadens belysning med 40 lyktor så att nu 93 stycken lyste upp staden fram till kl 23. 1882 belöts efter polisens begäran att 25 av dessa skulle lysa hela natten!

1879 uppfann Edison glödlampan och elektricitet kunde börja användas inom belysningsområdet. 1898 beslöt stadsfullmäktige att ett elektricitetsverk skulle byggas. Det uppfördes i västra delen av Södra Torggatan (nuvarande Rådhusgatan) och använde stenkolsdrivna generatorer för att alstra energi. Den elektriska belysningen tändes första gången 13 januari 1899.

Hemsjö Kraftaktiebolag startade elproduktion 1908 och erbjöd Karlshamns stad att köpa energi. Kontrakt skrevs om leverans till östra stadsgränsen där en transformatorstation byggdes 1909 och kabel drogs därifrån till elverket.

1928 skrevs kontrakt med Sydsvenska Kraftaktiebolaget (som övertagit Hemsjö Kraftaktiebolag) om leverans av reservkraft från bolagets kraftverk på västra kajen. Kabel drogs därifrån till elverket.

1937 revs skorstenen och ångpannor och maskiner såldes i samband med övergång till växelström.

Källor:
Stadens ljus, kraft och värme - Karlshamns energi under 100 år. Lars-Eric Jonsson. 1998.
Karlshamns historia, del IV, s. 157 ff.

 
Elektricitetsverket
1904
 
  Elektricitetsverket
1905
  Elverket till höger i bild. Nuvarande Rådhusgatan mot öster, taget från korsningen Ågatan.
 
 
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.