Home
 

Kungsgatan


Kungsgatan Kungsgatan Kungsgatan
 
Kungsgatan
Vid torget, mot sydost.
Korsningen Rådhusgatan skymtar till höger.
Huset till vänster uppfördes 1888. Båda har rivits.
 
  Kungsgatan
Från korsningen Christopher Schrödersgatan (då Norra Torggatan), mot norr.
Hotell Kung Carl till höger. Verksamhet till 1908.
 
  Kungsgatan
1942
Korsningen Christopher Schrödersgatan (då Norra Torggatan), mot norr.
Telegrafverkets byggnad uppförd 1913-15 har ersatt Kung Carl.
 
  Kungsgatan
1906
Korsningen Norra Fogdelyckegatan, mot söder.
Vid Brombergs backe.
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.