Home
 

Fisktorget

Vid Mieån mellan Rådhusgatan och Christopher Schrödersgatan


Fisktorget Fisktorget Fisktorget

1908 flyttades gamla fisktorget från Ronnebygatans mynning mot Mieån där Saluhallen byggdes till kajen längs Mieån mellan Rådhusgatan och Christopher Schrödersgatan, den plats som avbildas på vykorten nedan. Därav namnet "Nya Fisktorget" som återfinns på ett av vykorten. Numera förekommer ingen fiskförsäljning här. Området har delvis förändrats då en ny bredare bro byggdes 1969 något söder om den gamla (som syns på bilderna tagna mot norr) och en tunnel sprängdes genom Hinseberget. Den gamla bron fortsatte över ån som en förlängning av Christopher Schrödersgatans västerut. Den fina järnvägsbron ersattes med en betongbro under 1960-talet.

Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 209
Karlshamnsbilder från anno dazumal till nutid 2, b. 51
Carlshamniana 2001, s. 116
Carlshamniana 2003, s. 167
Carlshamniana 2007, s. 170

 
Vy mot norr
 
  Fisktorget
Hinseberget till vänster.
 
  Fisktorget

  Fisktorget
1917
  Huset i ån vid bron är ett (av två, det andra fanns söder om mejeriet vid Norreport) klapphus (tvätthus), uppfört efter beslut 1884 med hälp av pengar från Hellerströmska fonden.
 
  Fisktorget
1942
 
  Fisktorget
1950
 
  Vy mot söder
 
  Fisktorget
Till vänster efter gula huset går Rådhusgatan upp mot torget och man skymtar Elektricitetsverket.
 
  Fisktorget
I huset till vänster: Carlshamns Spritbolags Nykterhetsvärdshus och S. Bengtsson Åkeri.
1924 öppnades här Ölhallen av Karlshamns bryggeri.
I huset i mitten: Algot Bengtsson Speceri, skepps- & garnhandel. Startade 1908 och upphörde 1987.
 
  Fisktorget
Samma vy som ovanstående. Den lilla boden till vänster i förgrunden är en banvaktsstuga.
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.