Home
 

Torget mot väster


Torget mot väster Torget mot väster Torget mot väster

I början av 1900-talet (liksom nu) fanns fem fastigheter längs torgets västra sida (Drottninggatan). De tre mittersta husen förstördes vid en brand 1912 och ersattes med nya. Längst till höger Asschierska huset, tidigare använt som rådhus.


 
Torget mot väster
Fotot taget före branden 1912 då de tre husen i mitten förstördes. Asschierska huset längst till höger, ett korsvirkeshus, hade en putsad fasad och inget korsvirke synligt vid denna tid.
 
  Torget mot väster
1907
  Drottninggatan mot norr.
 
  Torget mot väster

  Torget mot väster
191x
  Tre nya hus har uppförts efter branden 1912. Asschierska huset har återigen korsvirkesfasad (dock en falsk sådan). Sparbankshuset syns till höger därom. Notera hästekipaget till vänster.
 
  Torget mot väster
1924
 
  Torget mot väster, Belysningsmagasinet
Till höger i det vänstra av de nybyggda husen höll Belysningsmagasinet till.
 
  Torget mot väster
1922
  Ännu ingen fontän i torgets mitt.
 
  Torget mot väster
En rund damm i torgets mitt.
 
  Torget mot väster
1944
  Fontänen Böljelek har nu kommit på plats i torgets mitt.
 
  Torget mot väster
Notera de gamla kullerstenarna.
 
  Torget mot väster

  Torget mot väster

 
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.