Home

Välkommen

till

Karlshamnsvykort

Gamla vykort, fotografier och kartor från Karlshamn


Järnvägsstationen
Lasarettet
Teatern
Hellerströmska badinrättningen
Järnvägsstationen Lasarettet Teatern och järnvägshotellet Hellerströmska badinrättningen

NYTT!
* Kallbadhuset
* Kolonierna

Skriv gärna i gästboken!


Här kan du titta på karlshamnsvykort från ca 1900-1950, de flesta från början av 1900-talet.

I Sverige började man skicka vykort kring 1880 men först i slutet av 1800-talet slog det igenom och blev mycket populärt. Vid denna tid var vykort det viktigaste sättet att sprida bilder. I alla städer fotograferades gator, torg och byggnader som skolan, badhuset, teatern och järnvägsstationen och gavs ut som vykort. Även händelser fotograferades. Från Karlshamn finns vykort bl a från en brand på torgets västra sida 1912.

Blekinge blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658. Där fanns en plats, Bodekull, med en bra hamn som kungen tänkte göra till stad. 1664 fick Bodekull stadsrättigheter och 1666 ändrades namnet till Karlshamn.

1675 startade danskarna krig för att återta sina gamla provinser. I Karlshamn uppfördes då Kastellet, en försvarsanläggning på en ö i hamninloppet. Kastellet och ytterliggare några byggnader från Karlshamns äldsta tid återfinns på vykort, t ex Asschierska huset, uppfört som rådhus 1682 och Carl Gustafs kyrka invigd 1702.

1763 drabbades Karlshamns norra delar av en större brand. På en av de ödelagda tomterna byggdes Skottsbergska gården, numera en av Sveriges bäst bevarade köpmansgårdar. Även 1790 utbröt en större brand och bl a klockstapeln brann ner. På samma plats byggdes en ny, den nuvarande klockstapeln, klar 1792.

Stora förändringar skedde i Karlshamn några år före och efter 1900. Många speciella byggnader uppfördes som rådhus, stadshotell, saluhall, teater, badhus, bankhus och elverk. Detta alltså under den period som vykortsskrivandet var som populärast vilket gör att det idag finns många intressanta vykort som visar miljöer och byggnader från den tiden. Flera av dessa är rivna och att de funnits är säkert okänt för många. Några fina byggnader som har rivits är teatern, saluhallen, badhuset, mejeriet och bryggeriet. Andra byggnader finns kvar men används till annat än sin ursprungliga funktion. Till dessa hör järnvägsstationen, lasarettet (nuvarande polishuset) och stadshotellet (numera lägenheter). Andra, som rådhuset och folkskolan (Bodestorpsskolan) har fortfarande samma funktion.Panorama mot söder
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok
Antal besökare:
Årtal avser kortens poststämpel/datering.